Naša MISIA skončila. Ocenením!

25.09.2019

V máji 2018 sme dostali od nášho klienta, skupiny VSE Holding, zadanie. Stala sa však z neho jedna z najväčších výziev pre našu agentúru od jej vzniku. Dnes sme na konci. Na úspešnom konci.


Akékoľvek interné zmeny so sebou prinášajú emócie. Ako pozitívne, tak i negatívne. Najmä v tom prípade, ak sa týka zmeny myslenia ľudí – zamestnancov. V rámci sektora B2B mala prejsť transformáciou sekcia Korporátni zákazníci skupiny VSE Holding. Požiadavka od klienta bola jasná. Motivovať ľudí k prijatiu nových výziev a zmien, ktoré so sebou daná transformácia prinášala. Očakávalo sa od nás interné komunikačné riešenie, ktoré si ľudia pozitívne osvoja a ktoré im pomôže celý proces zvládnuť. Kreatívne, spoločne, s nadšením.

Vedeli sme, že to nebude jednoduché, a preto sme od začiatku mysleli vo veľkom. Boli sme nútení opustiť bežné reálie a hľadať inšpiráciu v jedinečnosti. Preto sme zostavili compelling story inšpirovanú samotným vesmírom a vytvorili MISIU. Vesmír je symbolom ľudskej geniality, technického pokroku, no najmä kooperácie všetkých zúčastnených zložiek. Zákazníkov sekcie Korporátni zákazníci sme prirovnali k astronautom. Ich mená sa zapisujú do dejín. Celý svet pozorne sleduje ich let do vesmíru a následné plnenie úloh. No bez podpory z povrchu Zeme by boli v nekonečnom vesmíre stratení. Vlastne, vôbec by sa doň nedostali. Presne táto skutočnosť a idea sa stala základným kameňom našej MISIE. Aby mohol človek napredovať a pomáhať ľudstvu, potrebuje svoju podporu na Zemi. Tou sa stala sekcia Korporátni zákazníci.

Naša MISIA dostala zelenú. Jej hlasom sa stal Marek Majeský, košická centrála sa zmenila na pracovisko NASA. Na chodbách pribudli šľapaje astronauta na Mesiaci, vlajky,... Členovia tímu si prostredníctvom nových komunikačných kanálov internej komunikácie osvojovali svoje nové úlohy a nadobúdali pocit dôležitosti ich súčasných a budúcich pracovných zadaní. Vrcholom bol jedinečný teambuilding, ktorý rezort na Liptove zmenil na tréningové centrum pre astronautov.

MISIA trvala šesť mesiacov. Za ten čas sekcia Korporátni zákazníci plnila v súťažných tímoch rôzne úlohy a menšie misie. Tímy zároveň sledovali aj ďalší cieľ, nielen starostlivosť o „astronautov,“ ale aj výhru výletu pre svoj tím do švajčiarskeho CERN-u. V januári sa MISIA skončila, spoznali sme víťazný tím a zocelili celú štruktúru B2B, ktorá sa na svoje úlohy vďaka nej pozerá inak. Hrdo, aktívne, tímovo.

MISIA bola následne prihlásená do súťaže Podnikové médium roka 2018, a to v kategórii „Voľné formy“. Súťaž vyhlasuje Klub podnikových médií a naša spoločná MISIA získala tretie miesto. Ďakujeme!