Osem z desiatich rodičov zdieľa fotografie svojich detí.

Fenomén „sharenting“ dorazil aj ku nám. Rodičovská láska je bezodná. Nezáleží na tom, či ste mamou alebo otcom. Svojím potomkom sa vždy chcete pochváliť.


25.09.2019

Naša MISIA skončila. Ocenením!

V máji 2018 sme dostali od nášho klienta, skupiny VSE Holding, zadanie. Stala sa však z neho jedna z najväčších výziev pre našu agentúru od jej vzniku. Dnes sme na konci. Na úspešnom konci.


25.09.2019

Ako na reklamu, ktorá nestarne

Radi robíme veci inak. Uvedomujeme si, že dnešná doba je presýtená reklamou. Preto je dôležité ľudí zaujať a poskytnúť im obsah, ktorý je šitý na mieru. Kľúčom k úspechu je správne spojenie klienta, jeho produktu a formy prezentácie.


25.09.2019

Medializujeme úspechy

Sme hrdí na našich klientov. Denne sa presviedčame o tom, že ich práca má skutočný zmysel a význam. Pomáhajú ostatným, a tak im s radosťou pomáhame i my.


19.07.2018

NeoVízia, náš NeoKlient

Od vzniku našej komunikačnej agentúry kladieme veľký dôraz na obsah komunikovaného textu. Dbáme o to, aby si percipienti vedeli informácie osvojiť, prijať ich za svoje a porozumieť im. A to aj v segmente zdravotníckych zariadení. V polovici júla sa nám naša snaha opäť vyplatila aj pri novom klientovi. Je ním popredná očná klinika NeoVízia.


19.07.2018